Vấn đề thời sự

Thu hồi tài sản đánh bạc Phan Sào Nam gửi sang Singapore

Trong vụ đánh bạc ngàn tỷ, Phan Sào Nam được cho là đã gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng ở Singapore. Vấn đề đặt ra là có thể thu hồi được tài sản đã chuyển ra nước ngoài hay không?

Đọc tiếp