Văn hóa, xã hội

Hùng Dũng tướng quân và vụ tranh chấp kỳ khôi

Ở ấp Hưng Thành Tây, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp có nhóm mộ cổ, trong đó có ngôi mộ được người dân nơi đây từ xưa truyền lại là mộ của ông Hùng Dũng (tiếng địa phương là Hùng Dõng) tướng quân. Trong lịch sử triều Nguyễn chỉ có một người duy nhất được ban vinh hiệu này là ông Nguyễn Công Nhàn. Tuy nhiên, việc tu bổ mộ danh nhân đang vướng vào vụ tranh chấp kỳ khôi...

Đọc tiếp