Văn hóa, xã hội

Một công chức mẫn cán trong cuộc chiến chống đại dịch Covid – 19

Sau nhiều lần vào tâm dịch Bắc Giang hỗ trợ nhân dân chống dịch, ông Trần Hùng, Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) nhận thấy thiếu nhất của vùng dịch chính là khẩu trang bảo hộ và các kít test nhanh, nên đã kết nối để vùng dịch có khẩu trang và các kít test nhanh.

Đọc tiếp