Văn hóa, xã hội

Trải nghiệm tiêm vắc xin phòng COVID-19

Kể từ tháng 3/2021, Việt Nam đã bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19, do đó đây sẽ là hoạt động rộng khắp trong thời gian tới. Chúng tôi xin chia sẻ một vài trải nghiệm về tiêm vắc xin.

Đọc tiếp