Văn hóa, xã hội

Giáo dục Đại học Việt Nam- trông chờ sự chuẩn hóa

18/8, tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra một chương trình hợp tác khoa học - công nghệ mang tính hội tụ, kết nối có quy mô lớn với sự góp mặt của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia tiêu biểu cho tài năng, trí tuệ Việt Nam. Trước đó, Hội thảo có sự tham gia của gần 200 đại biểu và có sự tương tác về chủ đề “Giáo dục đại học – Chuẩn hóa và hội nhập Quốc tế” cũng đã diễn ra tại Hà Nội…

Đọc tiếp