Văn hóa, xã hội

Hà Tĩnh người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

- Sau khi UBND tỉnh Hà Tĩnh ra văn bản 2650/UBND-VX1 ngày 5/5/2021, về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu đề phòng, chống dịch COVID-19, thì người dân Hà Tĩnh đã nghiêm chỉnh chấp hành.

Đọc tiếp