Xét xử - Bình luận án

Trộm tài sản sau đó giết người, phạm mấy tội, tội gì ?

Ngày 27 /5 /2021 Tạp chí đăng bài viết: A, B phạm tội “Giết người” hay “Cướp tài sản” gây hậu quả làm chết người của tác giả Thanh Thịnh, tôi cho rằng hai đối tượng này không phạm tội cướp.

Đọc tiếp