Xét xử - Bình luận án

Phạm Trung Đ phạm tội gì?

Mua điện thoại nhưng không có tiền trả, lấy lý do để yêu cầu người bán chở đi rút tiền. Khi đến đoạn ngõ vắng, yêu cầu xuống xe để đi lấy tiền nhưng sau đó cầm điện thoại bỏ chạy. Hành vi của Phạm Trung Đ phạm tội gì?

Đọc tiếp