Xét xử - Bình luận án

Yêu cầu phản tố: Vẫn còn quan điểm khác nhau trong thực tiễn xét xử.

Thực tiễn khi giải quyết các vụ án nhất là các vụ án về tranh chấp quyền sử dụng đất, vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vụ án tranh chấp ly hôn và chia tài sản khi ly hôn… bị đơn thường đưa ra yêu cầu nào đó để Tòa án xem xét giải quyết và yêu cầu này của bị đơn có phải là yêu cầu phản tố hay không thì hiện vẫn còn nhiều quan điểm trái ngược nhau.

Đọc tiếp