Danh sách đề cử danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực” năm 2022

THÁI VŨ - TANDTC đã ban hành Thông báo công khai danh sách các cá nhân đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; Thẩm phán giỏi, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực” năm 2022, để lấy ý kiến phản ánh, nếu có. Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử xin chúc mừng các Thẩm phán được đề cử.

22 tháng 08 năm 2022 13:30 GMT+7    0 Bình luận

Thực hiện khoản 2 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và khoản 3, 4 Điều 12 Quy chế xét tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực” ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 05/5/2020 của Chánh án TANDTC, TANDTC ban hành Thông báo công khai danh sách các cá nhân được đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, Thẩm phán giỏi, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực” năm 2022.

Các ý kiến (nếu có) xin phản ánh về TANDTC (thông qua Vụ Thi đua - Khen thưởng), thời gian có ý kiến chậm nhất đến ngày 25/8/2022.

A.Chiến sĩ Thi đua toàn quốc

1.Ông Nguyễn Minh Hải - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La.

2. Bà Chu Thị Châu - Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

3. Ông Kiều Minh Phê- Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

5. Ông Mai Văn Hùng Cường- Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

6. Ông Nguyễn Quang Chân- Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

B. Thẩm phán giỏi

1.Ông Nguyễn Văn Tình - Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

2. Bà Trương Thị Anh- Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh tòa Tòa Dân sự Tòa án nhân dân Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Bà Nguyễn Thị Nga- Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Bà Đào Thị Thu Thủy - Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

5. Bà Nguyễn Thi Kim Thanh - Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

6. Ông Moong Công Hải - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

7. Ông Lê Hữu Lộc- Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

8. Ông Nguyễn Đình Sơn - Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

9. Ông Đỗ Văn Đại - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10. Bà Đỗ Thị Vân- Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

11. Bà Nguyễn Thị Hằng - Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

12. Ông Nguyễn Đồng Dực - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

13. Ông Nghiêm Hoài Anh - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

14. Bà Bùi Thị Lan - Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

15. Ông Bàn Văn Thế - Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

16. Ông Lê Tuấn Linh - Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

17. Bà Sùng Thị Mai - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

18. Bà Lê Thị Thanh Bình - Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

19. Ông Cao Danh Nhân - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

20. Ông Hà Tuấn Vĩnh - Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

21. Ông Phạm Bá Toàn - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

22. Bà Hoàng Thị Phú - Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

23. Ông Trần Thành Long - Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

24. Bà Nguyễn Hồng Phượng - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

25. Bà Lê Thị Thanh Nga - Thẩm phán sơ cấp, Chánh văn phòng Tòa án nhân dân huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

26.Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh tòa Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

27. Ông Chu Long Kiếm- Thẩm phán trung cấp, Chánh tòa Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

28. Ông Trần Quốc Huy - Thẩm phán trung cấp Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

29. Ông Trần Hữu Vinh - Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Liên Chiểu, thành phố Đà Nng.

30. Ông Nguyễn Thành Đức - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

31. Ông Lê Đình Tùng - Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

32. Ông Nguyễn Quốc Thái - Thẩm phán sơ cấp, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

33. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

34. Bà Nguyễn Thi Mỹ Thanh - Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

35. Bà Nguyễn Thị Thắm - Thẩm phán sơ cấp, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

36. Ông Phan Thanh Tòng- Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

37.Ông Phạm Văn Hùng - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

38. Bà Quách Thị Mỹ Trúc - Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

39. Ông Ngô Thừa - Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

40.Bà Lê Thị Hồng Tâm - Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh Vãn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

41.Ông Nguyễn Quốc Đạt - Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

42. Ông Nguyễn Hoàng Nam - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Toà án nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

43.Bà Phạm Thị The - Thẩm phán sơ cấp, Quyền Chánh án Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

44.Bà Nguyễn Thị Trang - Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

45. Ông Đoàn Văn Thậm - Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

46. Bà Lê Thị Thúy Hằng - Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

47.Bà Trịnh Thị Ngọc Hà- Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

48. Bà Nguyễn Thanh Ngọc- Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

49. Ông Trần Văn Hân Em- Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Thoại Son, tỉnh An Giang.

C.Thẩm phán tiêu biểu

1.Bà Đàm Thị Tư - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

2. Bà Nguyễn Thị Vân -Thẩm phán trung cấp, Chánh tòa Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái.

3. Bà Đỗ Thị Thanh - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

4. Bà Nguyễn Thị Hoa- Thẩm phán trung cấp, Chánh tòa Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

5. Ông Nguyễn Xuân Huyến- Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

6. Ông Trần Văn Phương - Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị.

7.Ông Nguyễn Văn Đàn - Thẩm phán trung cấp Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

8. Bà Quách Thanh Bình - Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh tòa Tòa Gia đình và Người chưa thành niên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

D.Thẩm phán mẫu mực

1.Ông Nguyễn Công Phong- Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

2. Ông Doãn Văn Tuyến- Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

3. Ông Trần Văn Chí Công - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

4. Ông Thái Chí Bình - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

 

 

TAND tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức danh Thẩm phán trung cấp và sơ cấp - Ảnh: Khánh Hưng

 

 

 

 

 

Bình luận (0)

Ðiền thông tin gửi bình luận

Tên hiển thị: *
Ðịa chỉ email: *

Nội dung (trên 20 ký tự): *

* Bình luận của bạn sẽ được ban quản trị phê duyệt trong thời gian sớm nhất

Hủy