Sự kiện

Tản mạn chuyện cũ ở Tạp chí Tòa án nhân dân

Kỷ niệm 65 năm ngày Tạp chí Tòa án nhân dân xuất bản số đầu tiên, chúng tôi xin đăng bài viết của tác giả Lê Phúc Hỷ, người đã từng gắn bó với Tạp chí qua những vai trò, trách nhiệm khác nhau, từ phóng viên, biên tập viên đến Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí, với những kỷ niệm rất sống động.

Đọc tiếp