Quy định về tách thửa, hợp thửa đất trong Luật Đất đai 2024

Tách thửa đất thổ cư, đất nông nghiệp là thủ tục phân chia quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản gắn liền với đất từ một...

HÀ CHI

Giải quyết tranh chấp tài sản chung vợ chồng sau ly hôn, khi một bên khởi kiện vì cho rằng bên kia vi phạm thỏa thuận

Hiện nay, với tình trạng ly hôn vợ chồng tự thỏa thuận phân chia tài sản mà không yêu cầu Tòa án giải quyết, nhằm tiết kiệm để không phải...

HOÀNG QUẢNG LỰC

Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng -  Vướng mắc và kiến nghị

Tác giả phân tích dựa trên quy định của pháp luật và nêu ra một số khó khăn, vướng mắc, từ đó đưa ra đề xuất kiến nghị hoàn thiện...

TRẦN VĂN MINH (TAQS khu vực Quân khu 7) 

Một số quy định chung của BLDS năm 2015 - Hạn chế và kiến nghị

 Bài viết này, tác giả tập trung, phân tích làm rõ một số tồn tại trong quy định về nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và công...

ThS. LÊ THỊ NGA (Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐHSPKT Hưng Yên)

Xây dựng Luật Tổ chức Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu  xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII...

GS.TS. NGUYỄN HÒA BÌNH (Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân - Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Bài viết tập trung phân tích quy định của pháp luật về thẩm giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện...

NGUYỄN THỊ BÌNH (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Việc sử dụng Án lệ trong đào tạo luật dưới góc nhìn so sánh

Trong bài viết này tác giả sẽ khái quát vấn đề sử dụng án lệ trong đào tạo nghề luật ở một số nước trên thế giới. Trên cơ sở...

  TS. NGUYỄN VĂN NAM (Phó Trưởng Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân)

Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Những năm qua, tình hình tội phạm về kinh tế, trong đó có tội phạm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng diễn biến phức...

ĐINH VĂN QUẾ

Thực tiễn giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài vì không hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam

Bài viết trên cơ sở phân tích các quy định hiện hành về hợp pháp hóa lãnh sự theo pháp luật Việt Nam cũng như thực tiễn xét xử đặt...

NGUYỄN MẠNH TUẤN (Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh)