Thời sự

Xây dựng Tòa án điện tử là xu thế tất yếu trong thời đại số

Ngày 22/6, TANDTC tổ chức hội thảo khoa học Góp ý đối với dự thảo đề án “Xây dựng Toà án Điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp đến năm 2030 định hướng đến năm 2045”. PGS TS Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án TANDTC tham dự chủ trì.

Đọc tiếp