Trao đổi ý kiến

Cần áp dụng Án lệ số 55/2022/AL để công nhận “hợp đồng đặt cọc và bán nhà”  

Sau khi đọc bài “Hợp đồng đặt cọc và bán nhà” liệu có vô hiệu do đối tượng không thể thực hiện được ngay từ khi giao kết?” của tác giả Trần Quang Minh đăng ngày 21/8/2023, chúng tôi cho rằng cần áp dụng Án lệ số 55/2022/AL để giải quyết vụ án.

Đọc tiếp