Kinh tế

Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung: Góp phần xây dựng và phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam

Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (CPCEMEC) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), chuyên nghiên cứu, thiết kế, sản xuất công tơ và các thiết bị điện tử; cung cấp các giải pháp thu thập số liệu tự động và điều khiển thiết bị từ xa phục vụ kinh doanh điện năng, hướng đến xây dựng và phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam theo lộ trình được Chính phủ và EVN phê duyệt.

Đọc tiếp