Văn hóa

Ngày xuân thăm chùa Khmer Nam Bộ

Đến với miền Tây Nam bộ, qua Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang… tôi có cơ may nhiều lần được đi thăm những ngôi chùa của đồng bào Khmer. Chùa ở đây hoàn toàn khác biệt với chùa miền Bắc, cả về kiến trúc, thờ tự và vị thế của ngôi chùa với cư dân.

Đọc tiếp