Xét xử - Bình luận án

Bà H phải tìm hiểu thêm các điều kiện khác chứng minh thửa đất đủ điều kiện chuyển nhượng

Sau khi đọc bài “Bà H có phải là người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu” của tác giả Chu Thị Thơm đăng ngày 16/6/2022, chúng tôi cho rằng, ngoài việc căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được sang tên cho ông M thì bà H phải tìm hiểu thêm các điều kiện khác, yêu cầu ông M phải chứng minh thửa đất đủ điều kiện chuyển nhượng theo luật đất đai.

Đọc tiếp