Công dân và pháp luật

Đề nghị kỷ luật cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Quảng Ninh vì những sai phạm liên quan đến AIC, FLC

UBKT Trung ương vừa kỷ luật Cảnh cáo, Khiển trách nhiều cá nhân và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông  Nguyễn Văn Đọc - cựu Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Đức Long - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đọc tiếp