Sự kiện

1400 học sinh tại tỉnh Lạng Sơn tham gia chương trình phòng chống ma tuý

Ngày 26/11, một số trường của huyện Văn Quan và huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã tham gia “Chương trình tập huấn, tuyên truyền công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội” do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD (Viện PSD) tổ chức.

Đọc tiếp