Công dân và pháp luật

Công dân và pháp luật
Quy định mới về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
0 Bình luận

MINH KHÔI - Ngày 08/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Nghị định này quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của Thừa phát lại; thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của Thừa phát lại; kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và quản lý nhà nước về Thừa phát lại. Nghị định có hiệu lực từ ngày 24/02/2020.

Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Nghiên cứu
Một số vấn đề về thời hiệu yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật TNBT của Nhà nước năm 2017
0 Bình luận

LÊ THỊ THU HẰNG ( Cục Bồi thường nhà nước) - Chế định về thời hiệu là một chế định quan trọng trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, việc nhận thức đúng và áp dụng nghiêm túc, thống nhất về thời hiệu có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại, cũng như việc giải quyết bồi thường của cơ quan nhà nước. Do đó, việc nhận thức đúng, áp dụng pháp luật thống nhất về thời hiệu, cách tính thời hiệu và các quy định liên quan đến thời hiệu là cầ...

Pháp luật thế giới

Pháp luật thế giới
Tìm hiểu cơ hội hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Ăng-gô-la
0 Bình luận

NGÔ HÀ CHI - VKSND tối cao Việt Nam hội đàm với Phó Tổng Chưởng lý Ăng-gô-la về hợp tác, hỗ trợ tư pháp giữa cơ quan kiểm sát và công tố của hai nước. Hai bên đã trao đổi các vấn đề hợp tác tư pháp giữa hai nước từ trước đến nay; thảo luận về nhu cầu và cơ hội thiết lập các cơ chế hợp tác mới trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia có liên quan tới Việt Nam và Ăng-gô-la...

Thời sự

Văn hóa

Xét xử - Bình luận án

Xét xử - Bình luận án
Năm 2019, xét xử 5 đại án lớn liên quan đến các quan chức cao cấp
0 Bình luận

NGUYỄN TIẾN DŨNG - Năm 2019, Tòa án các cấp đã xét xử nghiêm minh, thấu tình đạt lý gần 495 nghìn vụ án các loại. Trong đó Tòa án đã đưa ra xét xử các cựu quan chức cao cấp liên quan đến các đại án tham nhũng. Các vụ án đã được đưa ra xét xử nghiêm minh, thu hồi tài sản cho Nhà nước,