Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh P có thẩm quyền giải quyết

Sau khi nghiên cứu bài viết “Khởi kiện đòi tiền lương, nơi khởi kiện và điều kiện thụ lý” của tác giả Đinh Bá Thi, đăng ngày 15/6/2024, tôi đồng...

NGUYỄN THANH HUYỀN (Tòa án quân sự Khu vực Quân khu 7)

Khởi kiện đòi tiền lương, nơi khởi kiện và điều kiện thụ lý

Nguyễn Văn A có được khởi kiện tranh chấp lao động tại Tòa án huyện H, tỉnh P -  nơi Nguyễn Văn A cư trú không? Điều kiện “Tranh chấp...

ĐINH BÁ THI (Thư ký TAND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình)

Vướng mắc trong việc cấp, tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án

Cấp, tống đạt văn bản tố tụng là nhiệm vụ thường xuyên của Thư ký Tòa án. Tuy nhiên trong thực tiễn xét xử, việc cấp, tống đạt văn bản...

NGUYỄN THỊ CHI (TAND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Được áp dụng thủ tục rút gọn đối với các vụ án ly hôn

Sau khi nghiên cứu bài viết “Có được áp dụng thủ tục rút gọn đối với các vụ án ly hôn?” của tác giả Nguyễn Huy Hoàng – Nguyễn Thị...

TRẦN VĂN MINH (Tòa án quân sự khu vực Quân khu 7)

Cả ba đối tượng Tr, Đ, H đều phạm cả hai tội

 Qua nghiên cứu bài viết “Ba đối tượng phạm một hay hai tội” của tác giả Nguyễn Văn Toàn đăng ngày 04/6/24, tôi đồng ý với quan điểm thứ nhất...

TRẦN DUY KHÁ (Toà án quân sự khu vực Quân khu 7) 

Hành vi của Tr, Đ, H phạm tội Trộm cắp tài sản

Sau khi nghiên cứu bài viết “Ba đối tượng phạm một hay hai tội?” của tác giả Nguyễn Văn Toàn, đăng ngày 04/6/2024, tôi đồng ý với quan điểm thứ...

NGUYỄN THỊ YẾN HOA (Tòa án quân sự Quân khu 1)

Ba đối tượng phạm hai tội

Sau khi nghiên cứu bài viết “Ba đối tượng phạm một hay hai tội?” của tác giả Nguyễn Văn Toàn đăng ngày 04/6/2024, tôi đồng tình với quan điểm thứ...

TRẦN VĂN MINH (Tòa án quân sự khu vực Quân khu 7)

Các đối tượng chỉ phạm tội Trộm cắp tài sản

Sau khi nghiên cứu bài viết "Ba đối tượng phạm một hay hai tội?" của tác giả Nguyễn Văn Toàn, đăng ngày 04/6/2024, tôi đồng tình với quan điểm thứ...

NGUYỄN THANH HUYỀN (Tòa án quân sự Khu vực Quân khu 7)

Ba đối tượng phạm một hay hai tội?

Ba đối tượng trộm cây hoa giấy lớn, nhưng không nhổ được gốc dẫn đến chỉ lấy được một đoạn thân cây. Hành vi của các đối tượng khiến cây...

NGUYỄN VĂN TOÀN (TAND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai)