Trao đổi ý kiến

Định tội danh đối với tội hành hung đồng đội

Qua nghiên cứu bài viết “Những vướng mắc khi định tội danh với tội Hành hung đồng đội” của tác giả Nguyễn Vũ Hoàng số đăng ngày 20/11/2022 trên Tạp chí Tòa án online, tôi có quan điểm về hai tình huống tác giả đưa ra.

Đọc tiếp