Theo đơn thư bạn đọc

Hưng Yên: Góp vốn hay chuyển nhượng đất?

Nguyên đơn khởi kiện vì góp vốn 2,5 tỷ đồng vào một công ty TNHH,  sau đó  giám đốc Công ty bán nhà xưởng và thửa đất cho người khác. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà xưởng. Bản án cấp phúc thẩm tuyên hợp đồng chuyển nhượng đó là hợp pháp… Nguyên đơn khiếu nại theo thủ tục giám đốc thẩm.

Đọc tiếp