Công dân và pháp luật

Bị hại trong các vụ Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Nhật Nam nên theo dõi việc xét xử vụ án tại Tòa án để đảm bảo quyền lợi

Bộ Công an đề nghị các nhà đầu tư, các bị hại trong các vụ án Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Công ty Nhật Nam nên theo dõi chặt chẽ quá trình xét xử vụ án tại Tòa án để đảm bảo quyền lợi.

Đọc tiếp