Công dân và pháp luật

Chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm của Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang sang cơ quan điều tra

Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa yêu cầu công ty Cấp thoát nước Kiên Giang thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 40,2 tỉ đồng (đã nộp khắc phục hơn 38,3 tỉ đồng) đồng thời chuyển cơ quan điều tra một số vi phạm có dấu hiệu tội phạm.

Đọc tiếp