Xét xử - Bình luận án

Trần Văn H phạm tội Giết người do vô ý hay phạm tội Hủy hoại nguồn lợi thủy sản

Việc dùng kích điện đánh bắt thủy sản gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, mà điển hình là gây chết người. Tuy nhiên, việc xử lý trách nhiệm đối với chủ thể gây thiệt hại trong trường hợp này lại chưa thực sự thỏa đáng do cách hiểu và áp dụng pháp luật còn thiếu thống nhất.

Đọc tiếp