Văn hóa

Bảo tồn di sản & Bảo vệ căn tính Việt Nam

Cả đô thị lẫn nông thôn của Việt Nam đều tràn ngập những công trình và cảnh quan đại diện cho một lịch sử dài và căn tính của đất nước. Tuy nhiên, các công trình này đang đứng trước nguy cơ bị đập bỏ ngày càng cao, cùng với đó là sự mất mát căn tính của đất nước. Vậy, Việt Nam có thể làm gì để bảo vệ di sản và căn tính của chính mình?

Đọc tiếp