Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Pháp luật Nhật Bản về kiểm soát khí thải công nghiệp - Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Pháp luật Nhật Bản về kiểm soát khí thải công nghiệp đã trở thành một mô hình mà nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, đang tìm cách học hỏi và áp dụng.. Bài viết nghiên cứu về vấn đề này, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

Đọc tiếp