Năm nhóm chính sách nhằm bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế

Khắc phục cơ bản các tồn tại, bất hợp lý sau 15 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, cụ thể hóa một số chính sách trên cơ sở...

LÊ ANH

Quy định về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet    

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn...

NGÔ XUÂN BÁCH

Đề xuất bổ sung ba chức danh vào diện đối tượng cảnh vệ

Chiều 22/2, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cảnh vệ. Dự...

HÀ CHI

Luật Các tổ chức tín dụng có các quy định ngăn ngừa tình trạng thao túng hoạt động tại tổ chức tín dụng

Nhiều vụ án liên quan đến hoạt động ngân hàng gần đây khiến người dân quan tâm đến Luật Các tổ chức tín dụng, không biết Luật có đủ các...

THÁI VŨ

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tách riêng vai trò quản lý nhà nước với dịch vụ công của cơ quan đăng ký

Luật Đất đai 2024 bổ sung quy định người sử dụng đất trồng lúa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa, được sử dụng...

BẢO THƯ

Người bị thu hồi đất được bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền, bằng đất khác hoặc bằng nhà ở

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, có nhiều điểm mới, thay đổi rất quan trọng so với Luật Đất đai hiện hành.

BẢO THƯ

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự, so sánh với pháp luật Đức và Liên bang Nga, đề xuất và kiến nghị hoàn thiện

Tuổi chịu TNHS là một vấn đề rất quan trọng trong luật hình sự, nó giúp xác định được ai là người có năng lực TNHS (một phần hoặc đầy...

NGUYỄN THANH HUYỀN (Tòa án quân sự Khu vực Quân khu 7)

Xử lý vật chứng là tài sản chung trong các vụ án hình sự

Xử lý vật chứng là quyết định tình trạng pháp lý đối với vật chứng thu giữ trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, BLTTHS  và các...

TRẦN VĂN HÙNG (Tòa án quân sự khu vực Quân khu 4)

Một số vấn đề đáng quan tâm trong dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, TANDTC đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan soạn thảo Dự...

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN - CHÂU THANH QUYỀN (TAND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang)