Xây dựng pháp luật

Thành lập Văn phòng công chứng - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật

Hiện nay, những quy định của pháp luật về thành lập Văn phòng công chứng vẫn còn bất cập và hạn chế. Do đó, cần có giải pháp để hoàn thiện quy định của pháp luật về thành lập Văn phòng công chứng, điều này nhằm giúp cho Văn phòng công chứng hoạt động được hiệu quả.

Đọc tiếp