Pháp luật

Bình Dương, chung cư đã đủ điều kiện nhưng chưa thu được phí quản lý vì vướng mắc với cư dân, đâu là giải pháp?

Xu hướng ở nhà chung cư là xu hướng tất yếu của các đô thị phát triển, đất chật người đông thì giải pháp nhà chung cư là giải pháp khả thi nhất. Tuy nhiên, câu chuyện tranh chấp giữa cư dân với chủ đầu tư rất đa dạng và đến từ nhiều nguyên nhân.

Đọc tiếp