Tin quan tâm

Kỷ luật cảnh cáo hai Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ra các Quyết định kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Đặng Xuân Thanh, ông Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Đọc tiếp