Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Ngày 09 tháng 5 năm 2024, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai...

HẢI HÀ

Ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội

Với 475/475 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV nhiệm...

THANH LOAN

Công bố Quyết định Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

Ngày 19/5, tại TP. Huế, Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tổ chức công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc...

LƯƠNG NGHIỆP-HOÀNG TỶ

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

9g ngày 20/5/2024, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà...

MINH KHÔI

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7

Chiều mai 20/5, Quốc hội sẽ bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và dự kiến hoàn thành công tác này vào sáng 22/5; trình tự sẽ bầu Chủ...

MINH KHÔI

Nhớ lời căn dặn của Hồ Chủ tịch về phòng, chống tham nhũng

Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xây phải đi liền với chống, phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những...

ThS. VŨ THỊ KIM YẾN (Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được giới thiệu để Quốc hội khoá 15 bầu làm Chủ tịch nước

Tổng Bí thư chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu hai Ủy viên Bộ Chính trị gồm: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm để Quốc...

MINH KHÔI

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9

Sáng 18/5, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành vượt mức toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế...

MINH KHÔI

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 để phát huy những tác động tích cực

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17/5/2024 thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều...

MINH KHÔI