Thời sự

Ngày 31/8 là thời hạn chót để các bộ, ngành phải gửi báo cáo rà soát văn bản pháp luật

Chiều 28/8, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Đọc tiếp