Suy ngẫm

Lấp lánh ánh hào quang của công lý

Các vị Thẩm phán sẽ chỉ trọng pháp luật và công lý. Mỗi Thẩm phán xử án quyết định theo pháp luật và lương tâm của mình - Ngay từ  Sắc lệnh số 13 ngày 24 tháng 1 năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, đã có những quy định mang tính nền móng như vậy…

Đọc tiếp