Ngày vui thống nhất non sông

Chỉ có thống nhất Việt Nam mới có thể giàu mạnh, chỉ có thống nhất nhân dân mới có cuộc sống Độc lập - Tự do - Hạnh phúc!

TS. NGUYỄN VIẾT CHỨC

Tự lực - tự cường Việt Nam: Không phải phép lạ… Đó là thực tế mới

Nền kinh tế mới nổi Việt Nam không phải là một phép lạ. Đó là một thực tế. Khi là một thực tế, thì dễ thấy lợi ích từ ưu...

TRẦN NGỌC CHÂU

Báo hiếu trong văn hóa Việt

Biết ơn cha mẹ, ông bà thì không gì hơn là không để ông bà, cha mẹ phải lo lắng, buồn phiền và không ngừng nỗ lực, phấn đấu để...

NGUYỄN THỊ HỒNG TÂM*

“Một khí thế mới trong sắc xuân của Tạp chí Tòa án nhân dân”

Những ngày này, làng báo rộn ràng lời chúc tụng, hoa trưng từ cả tuần trước. Tạp chí Tòa án nhân dân vốn là một cơ quan lặng lẽ cũng...

NGUYỄN PHAN KHIÊM

Bác Hồ nói về pháp luật

Có thể đưa ra một nhận xét rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết hợp, là sự tổng hòa một cách xuất chúng của ba nhà: Nhà chính...

NGUYỄN VĂN MẠNH

Xe ô tô mới miễn đăng kiểm lần đầu

Từ 0h00, ngày 22/3/2023 các loại xe mới được miễn đăng kiểm lần đầu. Thông tin này được dư luận đón đợi và hoan nghênh nhiệt liệt, đây đúng là...

CAO THANH LOAN

Tòa án và địa phương

Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi đã đề ra mô hình tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử, không gắn với địa giới...

LÂM UYÊN

Bia, rượu và... xe

Từ lâu, giới lái xe ô tô chuyên nghiệp có câu: “Mở cửa xe như mở cửa tù”, cho thấy hầu hết mọi người đều nhận thức được mức độ...

BẢO THƯ

Lấp lánh ánh hào quang của công lý

Các vị Thẩm phán sẽ chỉ trọng pháp luật và công lý. Mỗi Thẩm phán xử án quyết định theo pháp luật và lương tâm của mình - Ngay từ  ...

BẢO THƯ