Xét xử của Hội đồng Thẩm phán

Về tình tiết chiếm đoạt tài sản theo khoản 2 Điều 169 Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản của Bộ luật Hình sự

Ngày 04/10/2022, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã có Quyết định giám đốc thẩm số 15/2022/HS-GĐT về vụ án hình sự “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Qua nghiên cứu, xem xét nội dung vụ án và nhận định của Tòa án, tôi cho rằng, vụ án cần phải xem xét để phát triển thành án lệ.

Đọc tiếp