Chuyện pháp đình

Những vấn đề về thi hành án phạt tù đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi

Từ những bất cập trong quy định pháp luật về thi hành hình phạt tù đối phạm nhân là người dưới 18 tuổi, tác giả kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm tính nhân văn, tiến bộ.

Đọc tiếp