Chuyện pháp đình

Huỳnh Bá Đ phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Sau khi đọc bài viết “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản?” của tác giả Hoàng Thùy Linh, tôi cho rằng hành vi của Huỳnh Bá Đ đã phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Đọc tiếp