Án lệ

Toà án nhân dân tối cao lấy ý kiến đối với các Dự thảo Án lệ

Ngày 18/8, TANDTC tổ chức phiên họp lấy ý kiến đối với 8 dự thảo án lệ. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình dự chủ trì.

Đọc tiếp