Tạo lập và áp dụng án lệ trong quá trình giải thích Hiến pháp của Toà án tối cao Hoa Kỳ

Việc tạo lập án lệ thông qua chức năng giải thích Hiến pháp của Toà án luôn là một chủ đề quan ở nhiều nước trên thế giới.[1] Đối với...

TS. NGUYỄN VĂN NAM (Phó Trưởng Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân)

Một số góp ý về dự thảo Án lệ số 07/2024 về hiệu lực của hợp đồng đặt cọc

Bài viết phân tích, làm rõ các tình huống, giải pháp pháp lý về hiệu lực của hợp đồng đặt cọc trong dự thảo Án lệ số 07/20241.

TS. NGUYỄN THANH HẢI (Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa đào tạo Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án - Học viện Tòa án)

Tòa án nhân dân tối cao công bố 2 án lệ mới

Tại Quyết định số 119A/QĐ-CA ngày 15/5/2024, Chánh án TANDTC đã công bố 2 án lệ mới đã được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua. Các TAND và TAQS...

MINH TUẤN

 Công bố và phổ biến án lệ ở Việt Nam -  So sánh với Australia, Pháp, Nhật Bản và Trung Quốc

Khái niệm bản án bao gồm hai nội dung : (i) Là quyết định của Tòa án đối với vụ án được xét xử; (ii) Là những lập luận của...

NGÔ CƯỜNG

Án lệ của Tòa án tối cao Nhật Bản

Bài viết tìm hiểu về vai trò trong việc phát triển pháp luật, việc sửa đổi và tuyển chọn án lệ của Tòa án tối cao Nhật Bản.

NGÔ CƯỜNG

Án lệ số 70/2023/AL về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách

Án lệ số 70/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua vào ngày 18/8/ 2023 và được công bố theo Quyết định số 364/QĐ-CA ngày 01/10 /2023 của Chánh...

THÁI VŨ

Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh

Án lệ số 69/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua vào ngày 18/8/ 2023 và được công bố theo Quyết định số 364/QĐ-CA ngày 01/10 /2023 của Chánh...

THÁI VŨ

Án lệ số 68/2023/AL về quyền nhận di sản bằng hiện vật là nhà ở của người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Án lệ số 68/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua vào ngày 18/8/ 2023 và được công bố theo Quyết định số 364/QĐ-CA ngày 01/10 /2023 của Chánh...

BẢO THƯ

Án lệ số 67/2023/AL về người được nhận hiện vật khi chia tài sản chung

Án lệ số 67/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua vào ngày 18/8/ 2023 và được công bố theo Quyết định số 364/QĐ-CA ngày 01/10 /2023 của Chánh...

BẢO THƯ