Án lệ số 65/2023/AL về truy cứu trách nhiệm hình sự tội "Mua bán người"

Án lệ số 65/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua vào ngày 18/8/ 2023 và được công bố theo Quyết định số 364/QĐ-CA ngày 01/10 /2023 của Chánh...

THÁI VŨ

Án lệ số 64/2023/AL về định khung hình phạt và tình tiết định khung tăng nặng “có tổ chức” trong tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"

Án lệ số 64/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua vào ngày 18/8/ 2023 và được công bố theo Quyết định số 364/QĐ-CA ngày 01/10 /2023 của Chánh...

THÁI VŨ

Toà án nhân dân tối cao lấy ý kiến đối với các Dự thảo Án lệ

Ngày 18/8, TANDTC tổ chức phiên họp lấy ý kiến đối với 8 dự thảo án lệ. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Bí thư Ban...

VŨ PHONG

Án lệ số 63/2023/AL về xem xét quyết định hành chính có liên quan đến hành vi hành chính bị khiếu kiện

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng 02 năm 2023 và được công bố theo Quyết định...

NGÔ HÀ CHI

Án lệ số 62/2023/AL về thời điểm bắt đầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên

Án lệ số 62/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng 02 năm 2023 và được công bố theo Quyết định số...

NGÔ HÀ CHI

Án lệ số 61/2023/AL về chấm dứt việc nuôi con nuôi khi con nuôi chưa thành niên

Án lệ này được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng 02 năm 2023 và được công bố...

HÀ CHI

Án lệ số 60/2023/AL về thời hạn trả thưởng xổ số kiến thiết

Án lệ này được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng 02 năm 2023 và được công bố...

HÀ CHI

Án lệ số 59/2023/AL về lỗi cố ý gián tiếp trong vụ án “Giết người”

Án lệ này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng 02 năm 2023 và được công...

HÀ CHI

Án lệ số 58/2023/AL Về tình tiết định khung hình phạt tại điểm c khoản 3 Điều 244 của Bộ luật Hình sự

Án lệ này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 01, 02, 03 tháng 02 năm 2023 và được công...

HÀ CHI