Chính phủ ban hành quy định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân” ; trong đó quy...

THANH LOAN

Không để khoảng trống pháp luật trong đấu thầu nói chung, lĩnh vực y tế nói riêng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu năm 2023 đã nhấn mạnh,...

MINH KHÔI

Hoàn thiện các chính sách, quy định của pháp luật bảo đảm thực sự xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Số lượng các luật được Quốc hội khóa XV thông qua trong năm 2023 nhiều hơn tổng số luật được thông qua trong 2 năm đầu nhiệm kỳ. Cùng với...

NHÓM PV

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của TANDTC

Tại Quyết định số 24/QĐ-TANDTC ngày 06/02.2024, Chánh án TANDTC đã ban hành Quyết định Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của...

HÀ XUÂN

Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Tòa án nhân dân tối cao

Tại Quyết định số 09 /QĐ-TANDTC ngày 18/01/2024, Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến đã ký thay Chánh án TANDTC Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Tòa...

HÀ CHI

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án thanh liêm, chính trực

Sáng 25/12, ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Triển khai công tác Tòa án năm 2024, đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng,...

NHÓM PV

Quán triệt Quyết định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng

Sáng 25/12, Hội nghị Triển khai công tác Tòa án năm 2024 đã nghe ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung...

BẢO THƯ

Dấu ấn của hệ thống Tòa án năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Bài viết tập trung đánh giá những kết quả nổi bật của hệ thống Tòa án nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của...

GS. TS. NGUYỄN HÒA BÌNH (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông qua các hoạt động của Tòa án nhân dân

Qua công tác xét xử, hình phạt mà Tòa án áp dụng trong các bản án vừa có tính giáo dục, thuyết phục và tuyên truyền, nâng cao ý thức...

TRIỆU HỒ