Vấn đề thời sự

Cảnh sát giao thông có bộ phận hóa trang phối hợp với bộ phận công khai để tuần tra, kiểm soát

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 32/2023/TT-BCA, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023.

Đọc tiếp