Tháo gỡ

Tăng vốn điều lệ công ty phải đúng luật để tránh khiếu kiện

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần hiện nay khá đơn giản. Với thủ tục đơn giản nhưng nếu doanh nghiệp không tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật thì dễ phát sinh khiếu kiện. Vụ tăng vốn của Công ty cổ phần Cảng Thái Hà (Hà Nam) là một trường hợp khá phức tạp.

Đọc tiếp