Kinh nghiệm về tạo lập và áp dụng án lệ ở Hà Lan

Án lệ mới được thừa nhận và áp dụng án lệ bắt buộc chính thức ở Việt Nam từ năm 2015 đến nay. Do vậy, kinh nghiệm về tạo lập...

TS. ĐỖ THANH TRUNG (Giảng viên, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

Một vài ý kiến góp ý đối với với dự thảo án lệ số 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11

Trên cơ sở hướng dẫn của Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về án lệ, sau khi nghiên cứu...

TS. ĐẶNG THỊ THƠM (Phó Chánh Văn phòng TAND cấp cao tại Hà Nội); TS. NGUYỄN VĂN HỢI (Trường Đại học Luật Hà Nội)

Cách thức hình thành án lệ tại Cộng hòa Pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết này đi sâu vào việc trình bày và so sánh cách thức hình thành án lệ tại Cộng hòa Pháp và Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác...

ThS. HUỲNH THỊ NAM HẢI (Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật Đại học quốc gia TP.HCM)

Hội thảo “Công tác phát triển án lệ”

Ngày 27/4 tại Vĩnh Phúc, TANDTC đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Công tác phát triển án lệ”. PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí...

BẢO THƯ

Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán

Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng của...

BÙI THỊ HUÊ (Thẩm phán TAND quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Án lệ số 42/2021/AL về quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài

Án lệ này được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 24/2/2021 và được công bố theo Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12/3/2021 của Chánh án TANDTC.

THÁI VŨ

Án lệ số 41/2021/AL về chấm dứt hôn nhân thực tế

Án lệ này được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 23/ 2/2021 và được công bố theo Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12/3/2021 của Chánh án TANDTC.

BẢO THƯ

Án lệ số 40/2021/AL về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế

Án lệ này được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 23/ 2/2021 và được công bố theo Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12/3/2021 của Chánh án TANDTC.

THÁI VŨ

Chánh án TANDTC công bố 4 án lệ mới

Chánh án TANDTC vừa ký Quyết định số 42 ngày 12/3/2021 về việc công bố án lệ. Các bản án lệ này được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử...

THÁI VŨ