Sách Bình luận khoa học bản án và án lệ

Nhà xuất bản Tư Pháp đã xuất bản cuốn “Bình luận khoa học bản án và án lệ - Tập 1” gồm 696 trang khổ 16 x 24cm của tác...

THÁI VŨ

Thực tiễn công tác phát triển án lệ hiện nay và một số định hướng phát triển

Trong mấy năm qua, TANDTC đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển án lệ, tuy nhiên lượng án lệ được công bố chưa nhiều,...

NGÔ VĂN NHẠC (Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC)

Cần có án lệ về việc xác định tội danh trong trường hợp bị cáo dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể bị hại

Trong thời gian qua có rất nhiều bài viết, quan điểm tranh luận liên quan đến việc xác định tội danh đối với bị cáo có hành vi dùng hung...

Th.s NGUYỄN VIẾT GIANG ( Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, TANDTC)

Mỗi năm Tòa án cấp tỉnh phải đề xuất ít nhất 5 bản án, quyết định là nguồn để phát triển án lệ

Chánh án TANDTC vừa có chỉ đạo quán triệt về công tác phát triển án lệ, tại Công văn số 136/TANDTC-PC ngày 13/ 8 /2021.

THÁI VŨ

Một số vấn đề về hình thức của Án lệ trong luật so sánh

Bài viết tập trung vào việc tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về hình thức, cấu trúc của án lệ đồng thời so sánh với cấu...

ThS. HUỲNH THỊ NAM HẢI (Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TP Hồ Chí Minh)

Ngoại tình, sống ly thân, bỏ mặc nhau... là những căn cứ để cho ly hôn

Mới đây, TANDTC đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia...

Ths. NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU (Tạp chí Tòa án nhân dân)

Kinh nghiệm về tạo lập và áp dụng án lệ ở Hà Lan

Án lệ mới được thừa nhận và áp dụng án lệ bắt buộc chính thức ở Việt Nam từ năm 2015 đến nay. Do vậy, kinh nghiệm về tạo lập...

TS. ĐỖ THANH TRUNG (Giảng viên, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh)

Một vài ý kiến góp ý đối với với dự thảo án lệ số 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11

Trên cơ sở hướng dẫn của Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về án lệ, sau khi nghiên cứu...

TS. ĐẶNG THỊ THƠM (Phó Chánh Văn phòng TAND cấp cao tại Hà Nội); TS. NGUYỄN VĂN HỢI (Trường Đại học Luật Hà Nội)

Cách thức hình thành án lệ tại Cộng hòa Pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết này đi sâu vào việc trình bày và so sánh cách thức hình thành án lệ tại Cộng hòa Pháp và Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác...

ThS. HUỲNH THỊ NAM HẢI (Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật Đại học quốc gia TP.HCM)