Toà án nhân dân tối cao công bố 07 án lệ

Tại Quyết định số 39/QĐ-CA ngày 24/02/2023, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã công bố 07 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân...

HẢI HÀ

TANDTC lấy ý kiến đối với 18 dự thảo Án lệ

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển án lệ, trên cơ sở nghiên cứu các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của các Tòa án...

VŨ PHONG

Án lệ số 56/2022/AL Về việc giải quyết tranh chấp di dời mồ mả

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 07/9/ 2022 và được công bố theo Quyết định số 323/QĐ-CA ngày 14/10/2022 của Chánh án...

THÁI VŨ

Án lệ số 55/2022/AL về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 07 /9 /2022 và được công bố theo Quyết định số 323/QĐ-CA ngày 14 /10 /2022...

BẢO THƯ

Bình luận Án lệ số 54/2022/AL

Tạp chí đã đăng tải Án lệ số 54/20202/AL, được công bố theo Quyết định số 323/QĐ-CA ngày 14/ 10/ 2022 của Chánh án TANDTC, qua nghiên cứu toàn bộ...

DƯƠNG TẤN THANH (Phó Chánh án TAND Tx Duyên Hải, Trà Vinh)

Án lệ số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường hợp người mẹ không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con

Được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 07/9/2022 và được công bố theo Quyết định số 323/QĐ-CA ngày 14/10/2022 của Chảnh án TANDTC.

BẢO THƯ

Án lệ số 53/2022/AL về việc hủy kết hôn trái pháp luật

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 323/QĐ-CA ngày 14/10/2022 công bố bốn án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua.  Các...

THÁI VŨ

Vai trò tạo lập án lệ của Tòa án- Từ khía cạnh các học thuyết chính trị, pháp lý

Nhằm góp phần vào công tác phát triển án lệ nói chung và cơ sở khoa học về vai trò tạo án lệ của Tòa án nói riêng, bài viết...

TS. ĐỖ THANH TRUNG (Giảng viên Trường Đại học Luật Tp.HCM)

Phiên họp Hội đồng tư vấn án lệ

Chiều 23/6, TANDTC tổ chức Phiên họp Hội đồng tư vấn án lệ nhằm thảo luận, cho ý kiến đối với nội dung của với 14 dự thảo án lệ....

CẢNH DINH