Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với 14 dự thảo Án lệ

Ngày 26/5, TANDTC tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với 14 dự thảo án lệ thuộc các lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân và...

CẢNH DINH

Bên vận chuyển không phát Lệnh giao hàng, trách nhiệm đối với thiệt hại của Hợp đồng vận chuyển thuộc về ai?

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về hợp đồng vận chuyển như sau: “Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó...

Luật gia CHU MINH ĐỨC

Cần quy định quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đương nhiên là án lệ

Tòa án nhân dân tối cao ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phát triển án lệ, tuy nhiên, cho đến nay, số lượng án lệ...

ThS. THÁI CHÍ BÌNH (Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang)

Vai trò của án lệ trong việc hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm tại Nhật Bản và các gợi mở cho Việt Nam

Trong bài viết này, tác giả phân tích một số án lệ về giao dịch bảo đảm tại Nhật Bản, từ đó đưa ra một số gợi mở nhằm cho...

ThS LIÊN ĐĂNG PHƯỚC HẢI (Trường ĐH Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh)

Án lệ số 52/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa đăng ký quyền sử dụng đất

Án lệ số 52/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa đăng ký quyền sử dụng đất được Hội đồng Thẩm phán TANDTC...

BẢO THƯ

Án lệ số 51/2021/AL về xác định quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư

Án lệ số 51/2021/AL về xác định quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua...

BẢO THƯ

Án lệ số 50/2021/AL về quyền khởi kiện vụ án đòi lại tài sản của người được giao tài sản theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật

Án lệ số 50/2021/AL về quyền khởi kiện vụ án đòi lại tài sản của người được giao tài sản theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật...

BẢO THƯ

Án lệ số 49/2021/AL về xác định quyết định hành chính ban hành không đúng thẩm quyền

Án lệ số 49/2021/AL về xác định quyết định hành chính ban hành không đúng thẩm quyền được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 25 tháng 11 năm...

BẢO THƯ

Án lệ số 48/2021/AL về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “nộp lại tiền thu lợi bất chính”

Án lệ số 48/2021/AL về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “nộp lại tiền thu lợi bất chính”được  Hội đồng  Thẩm  phán  TANDTC thông  qua  ngày 25/11/2021 và...

BẢO THƯ