Thời sự

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023

Ngày 19/9, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề "Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững" diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc.

Đọc tiếp