Thời sự

Hội đàm song phương giữa Chánh án TANDTC Việt Nam và Chánh án TANDTC Lào

Ngày 22/3, tại trụ sở TANDTC đã diễn ra buổi hội đàm song phương giữa Chánh án TANDTC Việt Nam và Chánh án TANDTC nước CHDCND Lào.

Đọc tiếp