Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm tham nhũng

Pháp luật hình sự Việt Nam quy định về các tội phạm tham nhũng ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của các hành vi tham...

TRẦN VĂN HẢI*

Thực trạng vi phạm pháp luật về môi trường ở Tây Nguyên và kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2022, thay thế Luật BVMT năm 2014, đã phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp và cả...

NCS. HÀ VIẾT TOÀN (Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai)

Chung cư mi ni  và các vấn đề pháp lý

Bài viết làm rõ về cơ sở pháp lý của việc hình thành, tạo dựng đối với loại hình chung cư mi ni tại thời điểm này để phần nào...

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH*

Thành lập Văn phòng công chứng - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật

Hiện nay, những quy định của pháp luật về thành lập Văn phòng công chứng vẫn còn bất cập và hạn chế. Do đó, cần có giải pháp để hoàn...

ĐẶNG VĂN DINH*

Thực tiễn áp dụng các quy định của BLTTDS năm 2015 về thủ tục giải quyết sơ thẩm việc dân sự

Trong phạm vi bài viết, tác giả phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS) về thủ...

ĐINH THÀNH LONG*

Về phạm vi xét xử theo thủ tục phúc thẩm và quyền kháng nghị của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự

Tuân thủ nguyên tắc hai cấp xét xử là một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật tố tụng dân sự. Trên cơ sở nghiên cứu các quy...

NGUYỄN QUANG TRÍ

Quyền của bên cầm giữ tài sản theo pháp luật Việt Nam và một số quốc gia

Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ phân tích quyền của bên cầm giữ theo pháp luật Việt Nam và một số quốc gia, từ đó chỉ ra một...

ThS. LIÊN ĐĂNG PHƯỚC HẢI - NCS.ThS. MAI HOÀNG PHƯỚC (Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)

Bàn về cấu trúc Luật Đất đai, các định nghĩa và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi

Trong bài viết này, chúng tôi đề cập tới kỹ thuật soạn thảo cấu trúc của Luật; những điểm đổi mới của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về...

TS. HOÀNG THỊ LOAN (Giảng viên Đại học Luật Hà Nội)- PHẠM THÚY HẰNG (Phó Chánh án TAND huyện Nam Sách, Hải Dương)

Bàn thêm về quy định tại khoản 6 Điều 134 BLHS năm 2015 đối với tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

Quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong BLHS 2015 có bổ sung nhiều nội dung, tình tiết...

NGUYỄN THẢO (Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An)