Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc về việc sớm triển khai Luật Đất đai

Tại Công văn số 202/TTg-NN ngày 26/3/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo hỏa tốc về việc triển khai thi hành Luật Đất đai. Luật Đất đai năm 2024...

HÀ CHI

Góp ý sửa đổi quy định của Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên

Bài viết nêu vấn đề tồn đọng và góp ý sửa đổi một số điều cụ thể về: quy định xử lý chuyển hướng, thủ tục tố tụng thân thiện...

ThS. NGUYỄN HOÀNG YẾN (Tòa Hành chính - TAND TP. Hồ Chí Minh)

Kế hoạch Triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong các Tòa án nhân dân năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 01/2024/CT-CA ngày 02/01/2024 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm...

HÀ CHI

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách khai khoáng

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội và Đại sứ quán Australia...

Triệu Hồ

Quyền riêng tư và văn hóa Việt

Người Việt Nam truyền thống được răn dạy phải giữ mình, khắc kỷ, để trở thành một phần tử có ích cho tập thể, cộng đồng. Tuy nhiên gần đây,...

HUỲNH THIÊN TỨ

Quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy

Bộ Thông tin và truyền thông đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc quản lý, cung cấp và sử dụng...

HÀ CHI

Năm nhóm chính sách nhằm bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế

Khắc phục cơ bản các tồn tại, bất hợp lý sau 15 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, cụ thể hóa một số chính sách trên cơ sở...

LÊ ANH

Quy định về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet    

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn...

NGÔ XUÂN BÁCH

Đề xuất bổ sung ba chức danh vào diện đối tượng cảnh vệ

Chiều 22/2, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cảnh vệ. Dự...

HÀ CHI