Pháp luật của Trung Quốc và Thái Lan về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp - Kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết nghiên cứu pháp luật của Trung Quốc và Thái Lan về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, từ đó rút ra một số bài học...

ThS LÊ BÁ HƯNG (GV Trường Đại học Luật Đại học Huế)

Về thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Việc thu hồi đất để thực hiện các dự án nhà ở thương mại trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) còn chưa chặt chẽ. Luật cần đảm bảo...

Ths. ĐẶNG ĐỨC HUYỀN (Toà án quân sự Khu vực Quân khu 9)

Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý trong hoạt động xử lý nợ xấu

Theo dự kiến tại phiên họp thứ 23 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa...

TRỌNG QUỲNH

Hoàn thiện chế định về thời hạn trong Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành

Việc quy định thời hạn tố tụng hợp lý, khoa học vừa đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án, vừa đảm bảo đủ thời gian...

TS. HOÀNG ANH TUYÊN

Chế định những nguyên tắc của pháp luật tố tụng hình sự và mô hình lý luận của chế định này trong tương lai

Qua việc nghiên cứu và phân tích khoa học thực trạng của quy phạm về những nguyên tắc cơ bản tại Chương II Bộ luật Tố tụng hình sự năm...

GS. TSKH. LÊ CẢM - THS. LÊ THÚY HIỀN

Hoàn thiện quy định về hoà giải tranh chấp đất đai và một số đề xuất, kiến nghị

Dự thảo Luật Đất đai và Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều thay đổi, bổ sung nhiều điểm mới về việc hoà giải tranh chấp đất đai, tuy...

TRẦN VĂN MINH (Toà án quân sự Khu vực Quân khu 7)

Cần rà soát các thuật ngữ pháp lý trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Qua quá trình nghiên cứu và khảo sát một số quy định pháp luật, đặc biệt trong BLTTHS 2015, tác giả nhận thấy rằng có một số điểm bất cập...

TRẦN VĂN TỪ  (Học viên cao học Trường Đại học Luật, Đại học Huế)

Thủ tục phản đối của bên thứ ba trong thẩm định xác lập quyền sáng chế theo quy định của pháp luật Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam

Việc giải quyết những phản đối sau khi cấp văn bằng bảo hộ của bên thứ ba sẽ được đặt ra và các tranh chấp liên quan đến sáng chế...

NGÔ MINH TÍN- LÊ NGỌC QUẾ ANH (Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM)

Hoàn thiện quy định về giải thích từ ngữ trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Trên cơ sở chủ trương lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, sau khi nghiên cứu và đánh giá các quy định được đưa...

ThS. LƯU THỊ THU HƯƠNG (Học viện Hành chính quốc gia)