Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tách riêng vai trò quản lý nhà nước với dịch vụ công của cơ quan đăng ký

Luật Đất đai 2024 bổ sung quy định người sử dụng đất trồng lúa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa, được sử dụng...

BẢO THƯ

Người bị thu hồi đất được bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền, bằng đất khác hoặc bằng nhà ở

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, có nhiều điểm mới, thay đổi rất quan trọng so với Luật Đất đai hiện hành.

BẢO THƯ

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự, so sánh với pháp luật Đức và Liên bang Nga, đề xuất và kiến nghị hoàn thiện

Tuổi chịu TNHS là một vấn đề rất quan trọng trong luật hình sự, nó giúp xác định được ai là người có năng lực TNHS (một phần hoặc đầy...

NGUYỄN THANH HUYỀN (Tòa án quân sự Khu vực Quân khu 7)

Xử lý vật chứng là tài sản chung trong các vụ án hình sự

Xử lý vật chứng là quyết định tình trạng pháp lý đối với vật chứng thu giữ trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, BLTTHS  và các...

TRẦN VĂN HÙNG (Tòa án quân sự khu vực Quân khu 4)

Một số vấn đề đáng quan tâm trong dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, TANDTC đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan soạn thảo Dự...

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN - CHÂU THANH QUYỀN (TAND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang)

Bàn về sự tương thích giữa Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và BLTTHS

Năm 2015, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, sửa đổi, bổ sung vào năm 2021, nhằm điều chỉnh và hoàn thiện các điều khoản. Tuy nhiên Luật...

NGUYỄN PHƯƠNG NAM (Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa)

Chế tài xử lý tin giả trên mạng xã hội  và phương hướng hoàn thiện pháp luật

Trong phạm vi bài viết, các tác giả phân tích làm rõ những hạn chế còn tồn tại trong pháp luật xử lý tin giả trên mạng xã hội từ...

ĐINH THỊ TÀI*  LƯƠNG THỊ HỒNG HƯƠNG** BÙI THỊ CẨM VÂN***  LÊ DUY ĐỊNH****

Bất cập về thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là bất động sản

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là bất động sản đã xuất hiện từ lâu đời dưới các chế độ phong kiến xa xưa và được duy trì...

TRẦN TRUNG TRỰC (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

Luật Đất đai (sửa đổi) cần phát huy vai trò của Tòa án

Thực tiễn thi hành Luật Đất đai năm 2013 cho thấy, vai trò, thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết hiệu quả tình trạng khiếu kiện hành chính...

ĐINH TẤN PHONG (Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ)