Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Một số vướng mắc trong thế chấp quyền sử dụng đất được miễn một phần nghĩa vụ tài chính tại ngân hàng

Trong một số trường hợp người sử dụng đất được cơ quan nhà nước cho thuê đất và cho phép sử dụng mà không cần trả tiền thuê. Tuy nhiên trên thực tiễn còn nhiều vướng mắc trong vấn đề thế chấp quyền sử dụng đất được miễn một phần nghĩa vụ tài chính tại ngân hàng.

Đọc tiếp