Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Bất cập trong quy định về di chúc miệng và kiến nghị hoàn thiện

Di chúc miệng đã từ lâu được ghi nhận trong cổ luật Việt Nam và đến thời điểm hiện nay Bộ luật Dân sự 2015 cũng ghi nhận ở Điều 629 và Điều 630. Tuy nhiên, di chúc miệng vẫn còn một số điểm hạn chế. Bài viết sẽ phân tích và đề xuất kiến nghị hoàn thiện những điểm hạn chế trong quy định về di chúc miệng.

Đọc tiếp